Miejskie Centrum Dialogu
login: hasło: login
Jeżeli nie masz konta to zarejestruj się
Strona głównaAktualnościMultimediaForumO CentrumKontakt
Wymieniamy się poglądami !
Forum
Użytkownicy
Forum Dialogu Społecznego Tematy Posty Ostatni post
Zasady korzystania z Forum
Dział ten zawiera informacje na temat logowania się na forum oraz regulamin.
2 4 2009-06-19 14:51:48
admin
Konsultacje projektu budowy linii tramwajowej ul. Mogilska-Mistrzejowice

Konsultacje zakończone

1 1 2014-12-01 13:56:20
admin
Konsultacje społeczne dotyczące budowy metra, rozbudowy miejskiej sieci monitoringu oraz wieloletniego programu budowy dróg rowerowych w Krakowie

Konsultacje zakończone

1 4 2014-05-12 08:32:34
admin
Konsultacje dotyczące powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu

Konsultacje zakończone

1 3 2014-04-14 11:45:21
admin
Konsultacje koncepcji organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w Krakowie

Konsultacje zakończone

1 9 2014-05-08 21:16:44
graniwid
Konsultacje społeczne budowy linii tramwajowej KST etap III A

Konsultacje zakończone

1 1 2014-03-10 08:03:53
admin
Konsultacje dotyczące przebudowy ulicy Czajnej wraz z ulicami przyległymi

Konsultacje zakończone

1 1 2014-02-17 09:50:49
admin
Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia dni i godzin pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych

Zapraszam do dyskusji na forum na temat projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie propozycji ustalenia dni i godzin pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Krakowa.
 

Admin

Konsultacje zakończone

2 51 2013-12-03 23:09:49
krokus89
Konsultacje Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich 2013

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w dyskusję nad planowanymi inwestycjami miejskimi.
Chcemy poznać Wasze zdanie na temat zawartych w nim propozycji, zebrać opinie i propozycje rozwiązań jeszcze na etapie planowania.

Komentuj, zadawaj pytania. Włącz się w debatę o przyszłości Krakowa! 

Konsultacje zakończone

0 1 2013-11-05 14:22:13
lukasz
Badanie opinii klientów Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców

W imieniu Dyrektora Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców Witolda Krupiarza zapraszamy do wypowiedzi na naszym forum na temat organizacji pracy, kompetencji, jakości obsługi, czytelności procedur, pism i wyjaśnień Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

„Serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców Krakowa do wypowiedzi na forum w nowo uruchomionym przez Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców dziale. Jeżeli załatwialiście Państwo sprawy w naszym Wydziale i chcecie się podzielić swoimi spostrzeżeniami, to jestem bardzo zainteresowany, by poznać Państwa opinię na temat naszej organizacji pracy, kompetencji, jakości obsługi, czytelności procedur, pism i wyjaśnień, a także chętnie zapoznam się z Państwa sugestiami dla poprawy naszej pracy”.

Witold Krupiarz
Dyrektor Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców

 

Konsultacje zakończone

 

 

2 11 2013-11-27 14:17:25
admin
Cmentarz dla zwierząt i spopielarnia zwłok zwierzęcych

Dyskusja zakończona

1 66 2012-07-13 15:34:12
admin
Okrągły Stół Edukacyjny

Konsultacje zakończone

1 11 2013-05-03 18:07:22
graniwid
Konsultacje Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich na 2012 rok

Konsultacje zakończone

1 2 2012-04-30 13:36:26
admin
Konsultacje dotyczące budownictwa mieszkaniowego

Zapraszam do dyskusji na temat konsultacji społecznych dotyczących  budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego, w szczególności w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, przy ulicy Jana Kantego Przyzby i ulicy Zalesie oraz ulicy Łazy w Krakowie!
Konsultacje zakończone


. .

0 0
Konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

Zapraszam do dyskusji na temat projektu uchwały  w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.
Konsultacje zakończone

1 1 2011-11-03 14:52:10
admin
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.

Zapraszamy do dyskusji na temat projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
Konsultacje zakończone 
Konsultacje zakończone 

1 1 2011-10-06 15:01:24
admin
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zapraszamy do dyskusji na temat projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego!
Konsultacje zakończone

1 1 2011-10-06 15:07:38
admin
Okrągły Stół Mieszkaniowy

Zapraszam do zapoznania się z tematyką obrad Okrągłego Stołu Mieszkaniowego!

Admin

Konsultacje zakończone
 

2 136 2014-01-11 22:47:37
graniwid
Okrągły Stół Transportowy

Zapraszamy do dyskusji na temat obrad Okrągłego Stołu Transportowego, którego celem jest celem jest udoskonalenie systemu transportu zbiorowego w Krakowie w atmosferze dyskusji tych, którzy systemem zarządzają z tymi, którzy z niego korzystają.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w dziale aktualnie konsultowane inwestycje i projekty miejskie!

Konsultacje zakończone

1 3 2012-07-19 00:08:04
szczypawka
Konsultacje społeczne Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich 2011 r.

Konsultacje zakończone

1 1 2011-06-06 17:37:06
admin
Konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej

Zapraszamy do dyskusji na temat rozbudowy  ul. Kocmyrzowskiej!
Konsultacje zakończone

1 1 2011-05-26 13:45:35
admin
Konsultacje społeczne dotyczące budowy połączenia drogowego ul. Reduty z ul. Ks. Jancarza

Zapraszamy do dyskusji na temat budowy połączenia drogowego ul. Reduty z ul. Ks. Jancarza
Konsultacje zakończone
 

1 8 2011-04-28 23:31:56
max1122
Rynek Krowoderski

Zapraszamy do dyskusji na temat koncepcji stworzenia Rynku Krowoderskiego w miejscu obecnego parkingu przy ul. Królewskiej.
Konsultacje zakończone


Konsultacje trwają 

1 8 2012-07-19 00:11:01
szczypawka
Konsultacje społeczne dotyczące budowy cmentarza i spopielarni zwłok w Podgórkach Tynieckich

Zapraszamy do dyskusji na temat  budowy cmentarza i spopielarni zwłok w Podgórkach Tynieckich
Konsultacje zakończone 
Konsultacje zakończone 

1 7 2011-04-01 08:39:44
jabba
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015

Zapraszamy do dyskusji na temat strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dziale aktualnie konsultowane inwestycje i projekty miejskie.
Konsultacje zakończone

1 2 2011-04-06 20:26:29
janusz67
Rozbudowa ciągu ulic Kijowskiej i Czarnowiejskiej

Zapraszamy do dyskusji na temat rozbudowy ciągu ulic Kijowskiej i Czarnowiejskiej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dziale aktualnie konsultowane inwestycje i projekty miejskie
Konsultacje zakończone.

1 4 2010-09-02 08:05:39
admin
Lokalizacja pomnika Armii Krajowej w Krakowie

Zapraszamy do dyskusji na temat proponowanych lokalizacji pomnika Armii Krajowej w Krakowie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dziale aktualnie konsultowane inwestycje i projekty miejskie!
Konsultacje zakończone

1 1 2010-08-18 15:42:37
admin
Ul. Kantorowicka - przebudowa budynku hotelowego na budynek mieszkalny wielorodzinny

Więcej informacji na temat przebudowy znajduje się w dziale aktualnie konsultowane inwestycje i projekty miejskie.

Zapraszamy do dyskusji!
Konsultacje zakończone

1 1 2010-07-05 12:48:40
admin
Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok

Zapraszamy do dyskusji na temat projektu programu. Więcej informacji na temat programu znajduje się w dziale aktualnie konsultowane inwestycje i projekty miejskie!
Konsultacje zakończone

4 6 2010-07-15 07:49:22
peredhel
BUDOWA CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA

Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa wspólnie z Radą Dzielnicy XIV Czyżyny zaprasza mieszkańców dzielnicy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie budowy Centrum Obsługi Inwestora przy ul. Centralnej w Krakowie.
 
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat konsultowanej inwestycji oraz do dyskusji na forum!
Konsultacje zakończone

2 23 2010-10-14 19:03:19
ana
Ruch jednokierunkowy na ul. Wawelskiej

Dyskusja na temat wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Wawelskiej. Warianty proponowanej zmiany organizacji ruchu dostępne są w dziale aktualnie konsultowane inwestycje i projekty miejskie.
Konsultacje zakończone

3 90 2010-06-05 13:46:45
ben_ten
Budowa wielokondygnacyjnych parkingów kubaturowych w Krakowie

Zapraszamy do udziału w konsultacjach  społecznych dotyczących „Budowy wielokondygnacyjnych parkingów kubaturowych w Krakowie”. Pełne konsultacje społeczne dotyczą parkingu podziemnego „Plac Biskupi” – położonego w rejonie Placu Biskupiego, parkingu naziemnego „Korona” – położonego w rejonie KS Korona przy skrzyżowaniu ul. Zamojskiego i ul. Warneńczyka oraz parkingu podziemnego „Olimpijka” – w rejonie skrzyżowanie ul. Dietla z ul. Starowiślną.
Zapraszamuy do dzielenia się swoimi opiniami na ten temat na naszym forum!
Konsultacje zakończone

1 2 2010-05-05 11:33:48
admin
Wstępny Katalog Inwestycji Miejskich 2010 r.

Dyskusja na temat inwestycji zawartcyh we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich przeznaczonych do konsultacji społecznych (konsultacje ograniczone) 2010 r.
Konsultacje zakończone

10 13 2010-06-21 09:35:13
mark
„Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010–2014”

W związku z realizacją prac zmierzających do przygotowania dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010–2014”, zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji, która pomoże w wyznaczeniem celów strategicznych dla rozwoju kultury w naszym mieście.

Zobacz więcej na temat „Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010–2014”.
Konsultacje zakończone

2 2 2010-05-19 13:24:28
mark
Kolejny etap konsultacji krakowskiej Ekospalarni

W związku z udostępnieniem raportu o oddziaływaniu Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie na środowisko, Prezydent Miasta Krakowa wspólnie z Krakowskim Holdingiem Komunalnym zaprasza mieszkańców do udziału w kolejnym etapie konsultacji społecznych dotyczących budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie przy ul. Giedroycia. 
Konsultacje zakończone

17 23 2012-07-19 00:14:08
szczypawka
NOWY PLAC NOWY

Konsultacje zakończone

1 7 2012-07-19 00:15:36
szczypawka
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA KRAKOWA

Dyskusja na temat „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Krakowa – plan na lata 2008-2011 oraz perspektywa na lata 2012 - 2015”.
Konsultacje zakończone

8 49 2010-03-29 11:41:38
mark
BUDOWA CENTRUM KONGRESOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ULIC WOKÓŁ CENTRUM

Prezydent Miasta Krakowa wspólnie z Radą Dzielnicy VIII Dębniki zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Wydział Inwestycji UMK, dotyczących budowy Centrum Kongresowego przy Rondzie Grunwaldzkim w Krakowie wraz z przebudową układu komunikacyjnego wokół Centrum Kongresowego. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat konsultowanej inwestycji oraz do dyskusji na forum!
Konsultacje zakończone

2 64 2009-12-05 10:43:01
mark
Wstępny Katalog Inwestycji Miejskich 2009 r.

Kraków to nasze wspólne miasto – tu żyjemy pracujemy, uczymy się. Każdy z nas może mieć wpływ na to, jak Miasto będzie wyglądać za kilka lat. Prezentowany na naszej stronie Wstępny Katalog Inwestycji Miejskich (WKIM) zawiera inwestycje planowane do zrealizowania w najbliższych latach w Krakowie. Chcemy poznać Wasze zdanie na temat zawartych w nim propozycji, zebrać opinie i propozycje rozwiązań jeszcze na etapie planowania.

Komentuj, zadawaj pytania.

Włącz się w debatę o przyszłości Krakowa!
Konsultacje zakończone

4 5 2010-02-18 12:57:11
kart
SPOŁECZNE FORUM KONSULTACYJNE - DEBATY

Od 3 października 2008 roku do wspólnych rozmów w ramach Społecznego Forum Konsultacyjnego zasiadają przedstawiciele organizacji, fundacji, stowarzyszeń oraz Urzędu Miasta Krakowa. Dyskutowane są dwa tematy: zasady konsultacji społecznych w sprawie lokowania inwestycji uciążliwych dla lokalnej społeczności oraz wypracowanie nowoczesnego, zgodnego z prawem unijnym systemu gospodarki odpadami. Każdy Krakowianin może stać się uczestnikiem Społecznego Forum Konsultacyjnego. Włącz się do debat za pomocą internetu. Zapraszamy!
Konsultacje zakończone

16 254 2011-04-06 19:48:42
janusz67
INTERNETOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE

To miejsce i czas na konstruktywne dyskusje. Możesz mieć wpływ na decyzje podejmowane w Naszym mieście. Przedstaw swój punkt widzenia, wyraź swoje zdanie i zobacz, co na ten sam temat sądzą inni.
Konsultacje zakończone

14 27 2012-07-14 23:58:32
szczypawka
Kto jest na forum
Nasi użytkownicy napisali 906 wiadomości
Mamy 2014 zarejestrowanych użytkowników
Ostatnio zarejestrował się manola