Miejskie Centrum Dialogu
login: hasło: login
Jeżeli nie masz konta to zarejestruj się
Strona głównaAktualnościMultimediaForumO CentrumKontakt
Mapa Strony

Strona główna

Aktualności

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Multimedia

Forum

Zasady korzystania z Forum

Konsultacje projektu budowy linii tramwajowej ul. Mogilska-Mistrzejowice

Konsultacje społeczne dotyczące budowy metra, rozbudowy miejskiej sieci monitoringu oraz wieloletniego programu budowy dróg rowerowych w Krakowie

Konsultacje dotyczące powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu

Konsultacje koncepcji organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w Krakowie

Konsultacje społeczne budowy linii tramwajowej KST etap III A

Konsultacje dotyczące przebudowy ulicy Czajnej wraz z ulicami przyległymi

Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia dni i godzin pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych

Konsultacje Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich 2013

Badanie opinii klientów Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Cmentarz dla zwierząt i spopielarnia zwłok zwierzęcych

Okrągły Stół Edukacyjny

Konsultacje Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich na 2012 rok

Konsultacje dotyczące budownictwa mieszkaniowego

Konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Okrągły Stół Mieszkaniowy

Konsultacje w sprawie lokalizacji pomnika Armii Krajowej

Okrągły Stół Transportowy

Konsultacje społeczne Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich 2011 r.

Konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej

Konsultacje społeczne dotyczące budowy połączenia drogowego ul. Reduty z ul. Ks. Jancarza

Rynek Krowoderski

Konsultacje społeczne dotyczące budowy cmentarza i spopielarni zwłok w Podgórkach Tynieckich

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015

Rozbudowa ciągu ulic Kijowskiej i Czarnowiejskiej

Lokalizacja pomnika Armii Krajowej w Krakowie

Ul. Kantorowicka - przebudowa budynku hotelowego na budynek mieszkalny wielorodzinny

Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok

BUDOWA CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA

Ruch jednokierunkowy na ul. Wawelskiej

Budowa wielokondygnacyjnych parkingów kubaturowych w Krakowie

Wstępny Katalog Inwestycji Miejskich 2010 r.

„Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010–2014”

Kolejny etap konsultacji krakowskiej Ekospalarni

NOWY PLAC NOWY

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA KRAKOWA

BUDOWA CENTRUM KONGRESOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ULIC WOKÓŁ CENTRUM

Wstępny Katalog Inwestycji Miejskich 2009 r.

SPOŁECZNE FORUM KONSULTACYJNE - DEBATY

INTERNETOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE

O Centrum

Kontakt

Działania realizowane

Dyżury dotyczące ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi

Zespół Dialogu Międzypokoleniowego

Forum na rzecz czystego powietrza

Konsultacje Społeczne

Katalog Inwestycji Miejskich wybranych do pełnych konsultacji społecznych

Aktualne konsultacje

Zakończone konsultacje

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Akademia Dialogu Społecznego

Akty prawne

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

PRAWO KRAJOWE

PRAWO MIEJSCOWE

Definicje

Polecane strony

Dobre praktyki i ciekawe publikacje