Miejskie Centrum Dialogu
login: hasło: login
Jeżeli nie masz konta to zarejestruj się
Strona głównaAktualnościMultimediaForumO CentrumKontakt
Tak prowadzimy konsultacje !
Zakończone konsultacje
Konsultacje Społeczne next Zakończone konsultacje
Konsultacje dot. dotacji dla szkół i placówek

Konsultacje dot. dotacji dla szkół i placówek

2017.05.24 12:56

W okresie od 24 maja do 6 czerwca 2017 r. Wydział Edukacji UMK prowadził z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573), konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/555/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.

Konsultacje projektu uchwały dot. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Konsultacje projektu uchwały dot. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

2017.04.27 10:40

W okresie od 24 kwietnia do 31 maja 2017 r. Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa prowadziło z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, wprowadzanej pod obrady Rady Miasta Krakowa Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.

Konsultacje

Konsultacje "Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030" - etap III

2017.04.20 13:13

W okresie od 20 kwietnia do 19 maja 2017 r. Wydział Kształtowania Środowiska UMK prowadził z mieszkańcami III etap konsultacji projektu dokumentu „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”.

Konsultacje projektu uchwały ws. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w samorządowych placówkach oświatowo-wychowawczych

Konsultacje projektu uchwały ws. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w samorządowych placówkach oświatowo-wychowawczych

2017.04.14 12:43

W okresie od 18 kwietnia do 1 maja 2017 r. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573), konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w samorządowych placówkach oświatowo-wychowawczych: pałacach młodzieży, młodzieżowych domach kultury i międzyszkolnych ośrodkach sportowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Konsultacje w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023”

Konsultacje w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023”

2017.04.03 13:47

W okresie od 3 kwietnia do 8 maja 2017 r. Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

2017.03.14 12:00

W okresie od 14 do 27 marca 2017 r. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395), konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Konsultacje dotyczące reorganizacji sieci szkół w mieście

Konsultacje dotyczące reorganizacji sieci szkół w mieście

2016.11.23 14:30

W okresie od 29 listopada do 16 grudnia 2016 r. powołany przez prezydent Krakowa Jacka Majchrowskiego zespół zadaniowy ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków prowadził konsultacje ze wszystkimi stronami zainteresowanymi reorganizacją sieci krakowskich szkół samorządowych.

Konsultacje społeczne projektu Uchwały RMK w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2017 roku

Konsultacje społeczne projektu Uchwały RMK w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2017 roku

2016.11.21 15:25

W okresie od 21 listopada do 5 grudnia 2016 r. Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa prowadziło konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2017 roku.

Konsultacje w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

Konsultacje w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

2016.11.10 08:10

W okresie od 10 listopada do 1 grudnia 2016 r. Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadził z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego orazzainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały  w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

Konsultacje ws. dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych

Konsultacje ws. dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych

2016.11.08 10:00

W okresie od 8 do 21 listopada 2016 r. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395), konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/555/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.

Konsultacje projektu aktualizacji „Programu tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice”

Konsultacje projektu aktualizacji „Programu tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice”

2016.11.07 11:08

W okresie od 7 do 27 listopada 2016 r. trwały prowadzone przez Wydziału Gospodarki Komunalnej Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacje społeczne projektu  Aktualizacji dokumentu pn. „Program tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice”.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017

2016.11.02 10:00

W okresie od 7 listopada do 12 grudnia 2016 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017.

Krakowska Giełda Teatralna – projekt programu

Krakowska Giełda Teatralna – projekt programu

2016.10.28 09:00

W okresie od 28 października do 28 listopada 2016 r. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK prowadził ze wszystkich zainteresowanymi, zwłaszcza artystami scenicznymi oraz twórcami teatralnymi, a także przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz kościelnych i innych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi w obszarze sztuk scenicznych, konsultacje dotyczące projektu programu pt. „Krakowska Giełda Teatralna”.
 

Konsultacje projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Konsultacje projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2016.10.26 10:00

W okresie od 26 października do 9 listopada 2016 r.  Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 239), konsultacje projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje społeczne dotyczące rozwoju sportu w Krakowie

Konsultacje społeczne dotyczące rozwoju sportu w Krakowie

2016.10.10 11:54

W okresie od 7 do 24 października 2016 r. Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa w imieniu grupy Radnych Miasta Krakowa (Komisja Sportu i Kultury Fizycznej) prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/525/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016 – 2019 oraz projektu uchwały sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi

2016.10.05 12:30

W okresie od  5 do 18 października 2016 r. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa prowadził z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu "Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Głosowanie na temat przyszłości parku Zakrzówek

Głosowanie na temat przyszłości parku Zakrzówek

2016.10.03 12:55

Od 1 do 15 października mieszkańcy Krakowa mogli wziąć udział w internetowym głosowaniu na temat zagospodarowania parku Zakrzówek. Wśród propozycji znalazły się cztery zwycięskie prace, wybrane w międzynarodowym konkursie urbanistyczno-architektonicznym, którego wyniki ogłoszono na początku września. Głosowanie odbywało się za pośrednictwem strony internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej.

Kraków dla pokoleń - przyjdź porozmawiać o mieście

Kraków dla pokoleń - przyjdź porozmawiać o mieście

2016.09.15 07:59

Od 15 września do 13 października 2016 r. Urząd Miasta Krakowa prowadził cykl debat o wizji rozwoju miasta „Kraków dla pokoleń”. Podczas pięciu moderowanych spotkań mieszkańcy mogli zabierać głos w ważnych dla przyszłości Krakowa sprawach.

Kraków dla ochrony przed polami elektromagnetycznymi (PEM)

Kraków dla ochrony przed polami elektromagnetycznymi (PEM)

2016.08.30 15:30

Od 30 sierpnia do 7 grudnia 2016 r. w Krakowie prowadzona była kampania informacyjna, dotycząca ochrony przed oddziaływaniem pól  elektromagnetycznych (PEM). Mieszkańcy zainteresowani problematyką elektrosmogu mogli uczestniczyć w zaplanowanych spotkaniach i prelekcjach oraz skorzystać z indywidualnych konsultacji z ekspertem.

Konsultacje społeczne dotyczące „Programu Strategicznego Promocji Miasta Krakowa na lata  2016 -2022”

Konsultacje społeczne dotyczące „Programu Strategicznego Promocji Miasta Krakowa na lata 2016 -2022”

2016.06.22 15:17

W okresie od 22 czerwca do 5 lipca 2016 r. Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące przygotowania Programu Strategicznego Promocji Miasta Krakowa na lata  2016 -2022.

Konsultacje „Programu Wspierania Osób Bezdomnych w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020”

Konsultacje „Programu Wspierania Osób Bezdomnych w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020”

2016.06.20 13:16

W okrsie od 20 czerwca do 15 lipca 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Osób Bezdomnych w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020.

Konsultacje projektu uchwały  w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – drzew uznanych za pomniki przyrody

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – drzew uznanych za pomniki przyrody

2016.06.16 08:20

W okresie od 16 do 29 czerwca 2016 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – drzew uznanych za pomniki przyrody.

II etap konsultacji „Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”

II etap konsultacji „Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”

2016.06.08 08:55

W okresie 14 czerwca do 15 lipca 2016 r. trwał drugi etap organizowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska i Miejskie Centrum Dialogu konsultacji społecznych dokumentu pn.: „Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”.

Budowa grzebowiska dla małych zwierząt - konsultacje społeczne

Budowa grzebowiska dla małych zwierząt - konsultacje społeczne

2016.05.25 11:55

Od 18 maja do 30 czerwca 2016 r. Wydział Inwestycji UMK prowadził z zainteresowanymi mieszkańcami konsultacje społeczne dotyczące budowy grzebowiska małych zwierząt wraz z wjazdem na działkę, infrastrukturą techniczną, parkingami i budynkiem administracyjnym na działkach nr 120/1 i 120/2 obr. 51 Krowodrza przy ul. Powstania Styczniowego w Krakowie.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016 – 2018

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016 – 2018

2016.05.25 09:11

W okresie od 25 maja do 8 czerwca 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016 – 2018.

Konsultacje projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Konsultacje projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków

2016.05.11 10:53

W okresie od 10 do 24 maja 2016 r. Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjasmi pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 239), konsultacje projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Uchwała krajobrazowa - konsultacje

Uchwała krajobrazowa - konsultacje

2016.05.09 17:13

Poprawa harmonii wizualnej miasta, otwarta przestrzeń i koniec z chaosem reklamowym – Kraków jako pierwsze duże miasto w Polsce opracował przepisy lokalne w ramach tzw. „ustawy krajobrazowej”. Od 9 maja do 24 czerwca 2016 r. trwały konsultacje społeczne przygotowanej przez Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa koncepcji uchwały dotyczącej „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016-2018

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016-2018

2016.04.28 14:30

W okresie od 28 kwietnia do 12 maja 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016-2018.

Konsultacje projektu „Programu Promocji Zatrudnienia, Aktywizacji Zawodowej na lata 2016 – 2020 w Gminie Miejskiej Kraków”

Konsultacje projektu „Programu Promocji Zatrudnienia, Aktywizacji Zawodowej na lata 2016 – 2020 w Gminie Miejskiej Kraków”

2016.03.11 09:03

W okresie od 11 marca do 4 kwietnia 2016 r. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie prowadził z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu „Programu Promocji Zatrudnienia, Aktywizacji Zawodowej na lata 2016 – 2020 w Gminie Miejskiej Kraków”.

Konsultacje „Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2016 – 2025”

Konsultacje „Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2016 – 2025”

2016.03.07 10:53

W okresie od 7 do 25 marca 2016 r. Wydział Gospodarki Komunalnej UMK prowadził konsultacje Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2016 – 2025.

Konsultacje Programu Aktywnego Ograniczania Ubóstwa w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020

Konsultacje Programu Aktywnego Ograniczania Ubóstwa w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020

2016.03.04 10:34

W okresie od 4 do 18 marca 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywnego Ograniczania Ubóstwa w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Programu Otwarty Kraków”

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Programu Otwarty Kraków”

2016.02.26 09:52

W okresie od 25 lutego do 17 marca 2016 r. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa prowadził z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Programu Otwarty Kraków”.

Konsultacje dot. trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Konsultacje dot. trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2016.02.23 11:54

W okresie od 17 lutego do 4 marca 2016 r. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa prowadził z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Konsultacje ws. regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

Konsultacje ws. regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

2016.02.15 09:52

W okresie od 15 do 29 lutego 2016 r. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa prowadził  konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.

Konsultacje nowych zasad wjazdu na Rynek Główny

Konsultacje nowych zasad wjazdu na Rynek Główny

2016.01.11 14:00

Od początku stycznia do 1 lutego 2016 r. Wydział Spraw Administracyjnych UMK prowadził konsultacje dotyczące nowych zasad wjazdu na Rynek Główny i drogi publiczne wewnątrz I obwodnicy w Krakowie.
 

Konsultacje „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016”

Konsultacje „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016”

2015.11.18 10:46

W okresie od 19 listopada do 18 grudnia 2015 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016”.

Pierwszy etap konsultacji „Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030”

Pierwszy etap konsultacji „Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030”

2015.11.17 13:23

Od 17 listopada 2015 r. do 22 lutego 2016 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami Krakowa pierwszy etap konsultacji społecznych dokumentu pn. Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030.

Konsultacje ws. dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych

Konsultacje ws. dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych

2015.11.13 10:10

W okresie od 13 do 30 listopada 2015 r. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami Krakowa konsultacje dotyczącyce projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, mającej obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Kolejny etap konsultacji budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. M. Wańkowicza

Kolejny etap konsultacji budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. M. Wańkowicza

2015.11.05 14:35

W okresie od 18 września do 13 października 2015 r. Urząd Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami kolejny etap konsultacji społecznych dotyczących budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza w Krakowie.

Konsultacje społeczne dotyczące budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - os. Azory)

Konsultacje społeczne dotyczące budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - os. Azory)

2015.11.05 14:00

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w okresie od 5 listopada do 4 grudnia 2015 r. prowadził konsultacje społeczne dotyczące  inwestycji miejskiej pod nazwą „Budowa Linii Tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - os. Azory) w Krakowie”.

Konsultacje projektu parku Reduta

Konsultacje projektu parku Reduta

2015.10.27 14:40

Od początku listopada do 10 grudnia 2015 r. trwały konsultacje dotyczące projektu parku Reduta.

 

 

Konsultacje społeczne dotyczące kryteriów rekrutacyjnych do szkół podstawowych

Konsultacje społeczne dotyczące kryteriów rekrutacyjnych do szkół podstawowych

2015.10.27 14:30

Od 27 października do 24 listopada 2015 r. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa prowadził konsultacje dotyczące kryteriów rekrutacyjnych, które mają obowiązywać podczas rekrutacji do krakowskich samorządowych szkół podstawowych kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowani będą na podstawie zgłoszenia (wobec kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły kryteria nie będą stosowane).

III etap konsultacji projektu Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018”

III etap konsultacji projektu Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018”

2015.10.26 14:30

W ramach przygotowywania przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK kolejnej edycji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2016-2018 w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa dostępny był roboczy projekt Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018. W ramach III etap konsultacji można było zgłaszać ewentualne uwagi do dnia 30 października br.

Konsultacje kryteriów rekrutacji do krakowskich samorządowych gimnazjów

Konsultacje kryteriów rekrutacji do krakowskich samorządowych gimnazjów

2015.10.23 11:05

Od 23 października do 21 listopada 2015 r. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa prowadził konsultacje dotyczące kryteriów rekrutacji, które mają obowiązywać kandydatów do krakowskich samorządowych gimnazjów, którzy zamieszkują poza obwodem gimnazjum.

Konsultacje Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019

Konsultacje Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019

2015.10.16 13:03

W okresie od 16 do 31 października 2015 r. Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa w imieniu grupy Radnych Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje projektu Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019.

Konsultacje projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa

Konsultacje projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa

2015.10.14 14:30

Urząd Miasta Krakowa w okresie od 14 do 28 października 2015 r. prowadził z mieszkańcami konsultacje społeczne przygotowanego przez Radę Budżetu Obywatelskiego projektu  Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi

2015.10.05 08:55

W okresie od 2 do 16 października 2015 r. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa prowadził z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020:

Konsultacje „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020:

2015.09.28 12:59

W okresie od 28 września do 12 października 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020”.

Las Mogilski - konsultacje

Las Mogilski - konsultacje

2015.09.21 11:12

W okresie od 21 września do 5 października 2015 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Las Mogilski".

Pomniki przyrody - konsultacje

Pomniki przyrody - konsultacje

2015.09.21 11:11

W okresie od 21 września do 5 października 2015 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

II etap konsultacji w zakresie realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018

II etap konsultacji w zakresie realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018

2015.09.11 11:40

W okresie od 11 do 30 września 2015 r. Urząd Miasta Krakowa prowadził z zainteresowanymi organizacjami, instytucjami oraz podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze zdrowia psychicznego II etap konsultacji w sprawie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2018.

Ankieta na temat reklam w Krakowie

Ankieta na temat reklam w Krakowie

2015.09.07 10:55

11 września 2015 r. zaczęła obowiązywać „ustawa krajobrazowa”, która ma pomóc samorządom w uporządkowaniu m.in. lokalizacji reklam w przestrzeni publicznej oraz pozwolić zadbać o ład przestrzenny i ochronę krajobrazu. W związku z wdrażaniem jej w życie, Urząd Miasta Krakowa w okresie o 7 września do 4 października 2015 r. zaprosił wszystkich Krakowian do udziału w ankiecie internetowej.

Drugi etap konsultacji społecznych programu „Zdrowy Kraków 2016-2018”

Drugi etap konsultacji społecznych programu „Zdrowy Kraków 2016-2018”

2015.07.22 13:52

W okresie od 22 lipca do 30 września 2015 Urząd Miasta Krakowa prowadził z organizacjami, instytucjami i podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze zdrowia publicznego II etap konsultacji społecznych w sprawie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016 – 2018”.

Konsultacje

Konsultacje "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków"

2015.07.16 10:30

Od 16 lipca do 6 sierpnia 2015 r. trwały konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków” (PGN) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne w sprawie budowy Trasy Zwierzynieckiej i Trasy Pychowickiej

Konsultacje społeczne w sprawie budowy Trasy Zwierzynieckiej i Trasy Pychowickiej

2015.06.09 14:50

W okresie od 9 czerwca do 31 lipca 2015 r. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie prowadził z mieszkańcami konsultacje społeczne inwestycji pod nazwą „Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Trasy Pychowickiej w zakresie od Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej”.

Konsultacje katalogu imprez cyklicznych na Błoniach

Konsultacje katalogu imprez cyklicznych na Błoniach

2015.05.18 15:00

W związku z przygotowywanym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wykazu stałych imprez na terenie Błoń Krakowskich Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne katalogu imprez cyklicznych na Błoniach Krakowskich.

Konsultacje w sprawach mieszkalnictwa

Konsultacje w sprawach mieszkalnictwa

2015.05.12 13:46

W okresie od 12 do 26 maja 2015 r. Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa prowadził z wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118) konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń; zmiany uchwały Nr LVIII/794/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017, który nie jest aktem prawa miejscowego.

Konsultacje „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”

Konsultacje „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”

2015.04.30 13:13

W okresie od 30 kwietnia do 13 maja 2015 Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1118) konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Konsultacje w zakresie realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018

Konsultacje w zakresie realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018

2015.04.29 14:59

W okresie od 29 kwietnia do 31 maja 2015 r. Urząd Miasta Krakowa prowadził z organizacjami, instytucjami oraz podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze zdrowia psychicznego konsultacje w sprawie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2018.

Program Zdrowy Kraków 2016-2018 – konsultacje

Program Zdrowy Kraków 2016-2018 – konsultacje

2015.04.29 13:33

W okresie od 29 kwietnia do 31 maja 2015 r. Urząd Miasta Krakowa prowadził z organizacjami, instytucjami oraz podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze zdrowia publicznego konsultacje w sprawie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2016 – 2018.

Konsultacje programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

Konsultacje programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

2015.04.10 07:07

W okresie od 10 do 24 kwietnia 2015 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urząd Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr CX/1666/14 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

Konsultacje w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – drzew uznanych za pomniki przyrody

Konsultacje w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – drzew uznanych za pomniki przyrody

2015.02.11 12:13

W okresie od 11 do 25 lutego 2015 r. Urząd Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – drzew uznanych za pomniki przyrody.

Konsultacje społeczne w sprawie przebudowy Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich

Konsultacje społeczne w sprawie przebudowy Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich

2015.02.02 17:50

W okresie od 2 do 28 lutego 2015 r. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie prowadził konsultacje społeczne dotyczące projektu zagospodarowania Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich.

Konsultacje projektu regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa

Konsultacje projektu regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa

2015.01.28 14:44

W okresie od 28 stycznia do 9 lutego 2015 r. prowadzone były konsultacje społeczne przygotowanego przez Komisję Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.

Konsultacje projektu „Programu zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni miasta Krakowa”

Konsultacje projektu „Programu zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni miasta Krakowa”

2015.01.14 12:21

W okresie od 13 do 30 stycznia 2015 r. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne projektu „Programu zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni miasta Krakowa".

Konsultacje projektu budowy linii tramwajowej ul. Mogilska-Mistrzejowice

Konsultacje projektu budowy linii tramwajowej ul. Mogilska-Mistrzejowice

2014.12.01 13:35

W okresie od 1 do 21 grudnia 2014 r. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie prowadził z Mieszkańcami Krakowa, w szczególności Dzielnicy III Prądnik Czerwony oraz Dzielnicy XV Mistrzejowice, konsultacje społeczne dotyczące projektu budowy linii tramwajowej ul. Mogilska-Mistrzejowice.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów

2014.11.19 12:06

W okresie od 19 listopada do 18 grudnia 2014 r. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert

2014.11.07 08:24

W okresie od 10 do 30 listopada 2014 r. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015

2014.11.05 07:07

W okresie os 5 listopada do 5 grudnia 2014 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015".
 
Konsultacje projektu Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2018

Konsultacje projektu Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2018

2014.10.24 20:10

W okresie od 24 października do 14 listopada 2014 r. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne projektu Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2018. 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Staw przy Cegielni”

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Staw przy Cegielni”

2014.09.12 08:40

Urząd Miasta Krakowa w okresie od 12 do 26 września 2014 r. prowadził z wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Staw przy Cegielni”.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

2014.09.11 10:49

Urząd Miasta Krakowa w okresie od 12 do 26 września 2014 r. prowadził z wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

Konsultacje w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Konsultacje w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

2014.08.29 09:27

Od 29 sierpnia do 7 października br. trwały prowadzone przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Druk 1854).

Konsultacje dotyczące parku na Woli Duchackiej

Konsultacje dotyczące parku na Woli Duchackiej

2014.08.01 08:50

Zakończyły się konsultacje społeczne związane z opracowaniem koncepcji rewaloryzacji zespołu dworsko-parkowego na Woli Duchackiej, przy ul. Estońskiej w Krakowie, na działkach 814, 815, 712/3, obręb 49 jednostka ewidencyjna Podgórze, oraz na części działek sąsiednich wraz z adaptacją budynku starego dworu. Konsultacje będą prowadzone trzyfazowo. 

Konsultacje dotyczące budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. M. Wańkowicza

Konsultacje dotyczące budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. M. Wańkowicza

2014.07.31 11:07

Od 31 lipca do 31 sierpnia 2014 r. trwały konsultacje społeczne dotyczące budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. M. Wańkowicza.

Konsultacje dotyczące sprzedaży alkoholu

Konsultacje dotyczące sprzedaży alkoholu

2014.07.18 10:50

Od 18 lipca do 30 września 2014 r. Wydział Spraw Administracyjnych w Urzędzie Miasta Krakowa prowadził z Mieszkańcami Krakowa konsultacje społeczne w sprawie zmiany zasad funkcjonowania sklepów i lokali gastronomicznych sprzedających alkohol.
 

Konsultacje budownictwa mieszkaniowego

Konsultacje budownictwa mieszkaniowego

2014.06.16 15:05

Zakończyły się (30 czerwca 2014 r.)  konsultacje społeczne prowadzone przez Urząd Miasta Krakowa – Wydział Inwestycji dotyczące realizacji budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Mały Płaszów.

Konsultacje w sprawie lokalizacji nowych wybiegów dla psów

Konsultacje w sprawie lokalizacji nowych wybiegów dla psów

2014.04.30 12:34

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie przeprowadził konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji nowych wybiegów dla psów na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Konsultacje Wstepnego Katalogu Inwestycji Miejskich 2014

Konsultacje Wstepnego Katalogu Inwestycji Miejskich 2014

2014.04.30 09:00

Od 30 kwietnia do 10 lipca 2014 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące opinii mieszkańców Krakowa na temat planowanych inwestycji miejskich zawartych we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich 2014 przeznaczonych do konsultacji społecznych (konsultacje ograniczone). Katalog zawierał inwestycje planowane do zrealizowania w najbliższych latach w Krakowie.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach na temat metra, monitoringu i ścieżek rowerowych!

Zapraszamy do udziału w konsultacjach na temat metra, monitoringu i ścieżek rowerowych!

2014.04.29 16:35

Od 29 kwietnia do 23 maja 2014 r. Gmina Miejska Kraków prowadziła konsultacje społeczne dotyczące budowy metra w Krakowie, rozbudowy miejskiej sieci monitoringu oraz wieloletniego programu budowy dróg rowerowych. 

Konsultacje Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 – 2020

Konsultacje Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 – 2020

2014.04.18 11:20

W okresie od 18 kwietnia 2014 r. do 5 maja 2014 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  prowadził z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  konsultacje projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 – 2020. 

Konsultacje projektu uchwały zniesienia formy ochrony przyrody – drzewa uznanego za pomnik przyrody

Konsultacje projektu uchwały zniesienia formy ochrony przyrody – drzewa uznanego za pomnik przyrody

2014.03.26 06:57

Od 26 marca do 8 kwietnia 2014 r. Urząd Miasta Krakowa prowadził z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały zniesienia formy ochrony przyrody – drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Konsultacje społeczne dotyczące powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu

Konsultacje społeczne dotyczące powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu

2014.03.24 10:50

W okresie od 24 marca do 6 kwietnia 2014 r. dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził z zainteresowanymi Mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, a w szczególności krakowskimi Seniorami, tj. osobami, które skończyły 60 rok życia, konsultacje dotyczące powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu. 

Konsultacje na temat uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi

Konsultacje na temat uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi

2014.03.24 08:44

W okresie od 24 marca do 7 kwietnia 2014 r.  Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa prowadził z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) konsultacje następujących projektów uchwał Rady Miasta Krakowa dotyczących odbierania odpadów komunalnych:

Konsultacje dotyczące przebudowy ulicy Czajnej wraz z ulicami przyległymi

Konsultacje dotyczące przebudowy ulicy Czajnej wraz z ulicami przyległymi

2014.03.21 09:19

W okresie od 17 lutego do 20 marca 2014 r. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Zarząd Dzielnicy XI przeprowadził z Krakowianami, a w szczególności Mieszkańcami Dzielnicy XI, konsultacje społeczne dotyczące planowanej przez Gminę Miejską Kraków przebudowy ulicy Czajnej wraz z ulicami przyległymi. 
 
Konsultacje Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.

Konsultacje Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.

2014.03.18 11:37

W okresie od 19 marca 2 kwietnia 2014 r. trwały prowadzone przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.

Konsultacje koncepcji organizacji ZIO 2022 w Krakowie

Konsultacje koncepcji organizacji ZIO 2022 w Krakowie

2014.03.14 08:00

Kraków prowadząc działania związane ze staraniami o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r. od 14 marca 31 maja 2014 r., prowadził konsultacje społeczne w sprawie koncepcji organizacji ZIO 2022 w Krakowie. 
 
Okrągły Stół Mieszkaniowy

Okrągły Stół Mieszkaniowy

2014.03.11 07:47

W poniedziałek, 10 marca 2014 r., w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 zakończyły się obrady Okrągłego Stołu Mieszkaniowego, czyli cyklu debat dotyczących polityki mieszkaniowej i gospodarki gminnymi lokalami mieszkalnymi.

Okrągły Stół Mieszkaniowy został zainaugurowany 11 października 2011 r. w Urzędzie Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Konsultacje społeczne budowy linii tramwajowej KST etap III A

Konsultacje społeczne budowy linii tramwajowej KST etap III A

2014.03.10 07:27

Od 10 marca do 11 kwietnia 2014 r. trwały prowadzone przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz Zarząd Dzielnicy IV konsultacje społeczne z Krakowianami, szczególnie Mieszkańcami Dzielnicy IV, dotyczące planowanej przez Gminę Miejską Kraków budowy linii tramwajowej etap IIIA (os. Krowodrza Górka – ul. Bociana – Górka Narodowa Zachód) oraz budowy estakady w ciągu ul. Opolskiej.

Konsultacje nowych statutów dzielnic

Konsultacje nowych statutów dzielnic

2014.02.25 11:11

Od 27 lutego 2014 r. do 5 marca 2014 r. wyłożone były do konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków projekty Statutów Dzielnic Miasta Krakowa z autopoprawkami, określone w projektach uchwał Rady Miasta Krakowa wg druków nr: 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660. 
 
Konsultacje programu wsparcia osób niepełnosprawnych

Konsultacje programu wsparcia osób niepełnosprawnych

2014.02.06 11:00

W okresie od 6 do 21 lutego 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie prowadził z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie „Programu wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych” realizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2014-2015 pod nazwą „ Poznaj możliwości i pomóż sobie”.  

Konsultacje społeczne rozbudowy al. 29 Listopada

Konsultacje społeczne rozbudowy al. 29 Listopada

2013.11.26 10:42

Od 25 listopada do 13 grudnia 2013 r. prowadzone były  konsultacje społeczne rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od granic miasta do ul. Opolskiej.
 

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014

2013.11.06 14:48

Od 7 do 27 listopada 2013 r. Urząd Miasta Krakowa prowadził z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014.
 

Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia dni i godzin pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych

Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia dni i godzin pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych

2013.10.31 14:36

W okresie od 4 listopada do 3 grudnia 2013 r. trwały konsultacje społeczne dotyczące propozycji ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Konsultacje projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”

Konsultacje projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”

2013.10.24 10:03

Od 24 października do 14 listopada 2013 r. Mieszkańcy Krakowa mogli składać uwagi i wnioski do projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.

 

Konsultacje w sprawie nadania dzielnicom Krakowa nowych Statutów

Konsultacje w sprawie nadania dzielnicom Krakowa nowych Statutów

2013.10.18 17:35

Od 21 października 2013 r. przez okres 14 dni wyłożone były do konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków projekty nowych Statutów dzielnic Miasta Krakowa, stanowiące załączniki 1-18 do uchwały nr LXXXV/1285/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2013 r.
 

Konsultacje w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie

Konsultacje w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie

2013.10.17 08:43

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa zaprosił wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), do wzięcia udziału w konsultacjach następujących projektów uchwał Rady Miasta Krakowa dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi:

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Staw Królówka”

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Staw Królówka”

2013.10.08 12:20

Od 24 września do 7 października 2013 r. prowadzone były z organizacjami pozarządowymi konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Staw Królówka”.
 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody

2013.10.08 11:30

Od 24 września do 7 października 2013 r. były prowadzone z organizacjami pozarządowymi konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

 

Konsultacje programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Konsultacje programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

2013.09.28 14:36

W okresie od 1 sierpnia do 27 września 2013 r. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa prowadził konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa - Badanie ankietowe

Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa - Badanie ankietowe

2013.09.19 12:00

Gmina Miejska Kraków przystąpiła do prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Krakowa - dokumentu wyznaczającego zasadnicze cele i kierunki rozwoju miasta, przyjętego Uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r.
 

Konsultacje budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju etap IIIA

Konsultacje budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju etap IIIA

2013.09.06 13:47

Od 27 sierpnia do 6 września 2013 prowadzone były konsultacje dotyczące budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju etap IIIA (osiedle Krowodrza Górka – ul. Bociana – Górka Narodowa Zachód oraz budowy estakady w ciągu ul. Opolskiej).

Konsultacje rozbudowy ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki

Konsultacje rozbudowy ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki

2013.08.28 00:01

Zakończyły się trwające od 31 lipca do 27 sierpnia 2013 r. konsultacje społeczne dotyczące rozbudowy ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki.

Konsultacje w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej

Konsultacje w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej

2013.07.02 09:41

W okresie od 14 do 28 czerwca 2013 r. trwały konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2013-2015.

Konsultacje planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu

Konsultacje planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu

2013.06.10 12:00

Zakończyły się trwające od 27 maja do 9 czerwca 2013 r. konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Miejska Kraków zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego”.

Konsultacje „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2014 – 2018”

Konsultacje „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2014 – 2018”

2013.06.07 15:30

Od 7 czerwca do 8 lipca trwały konsultacje społeczne w związku z przystąpieniem do opracowania  „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2014 – 2018” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 

Konsultacje programu wspierania rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2013-2015

Konsultacje programu wspierania rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2013-2015

2013.05.17 09:24

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie zaprosił wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie programu wspierania rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2013-2015.

 

Konsultacje Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich 2013

Konsultacje Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich 2013

2013.05.16 09:00

Od 16 maja do 4 lipca 2013 r. trwały konsultacje Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich (WKIM) przeznaczonych do konsultacji społecznych (konsultacje ograniczone) 2013 rok.Katalog zawierał inwestycje planowane do zrealizowania w najbliższych latach w Krakowie.
 

Ostateczne konsultacje społeczne Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2013-2015

Ostateczne konsultacje społeczne Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2013-2015

2013.05.15 15:30

Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK w związku z trwającymi pracami dotyczącymi opracowania Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2013-2015, określającego działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze zdrowia publicznego, w tym obszary programów zdrowotnych w przyjętej perspektywie trzyletniej, zwróciło się z uprzejmą prośbą o wyrażanie opinii do projektu Programu w postaci zgłoszenia propozycji lub uwag.

 

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 - 2015

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 - 2015

2013.04.23 13:53

Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK zakończyło przyjmowanie opinii, uwag oraz propozycji innych zadań zbieranych w związku z wdrożeniem prac zmierzających do opracowania kolejnej edycji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 - 2015.

Konsultacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Konsultacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

2013.02.27 07:27

W okresie od 13 do 26 lutego 2013 r. prowadzone były konsultacje społeczne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie.

Konsultacje propozycji zmiany ordynacji wyborczych do Rad Dzielnic

Konsultacje propozycji zmiany ordynacji wyborczych do Rad Dzielnic

2013.02.24 11:13

Od czwartku, 24 stycznia 2013 r., przez 30 dni wyłożona była do konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków propozycja zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, stanowiąca załącznik do uchwały nr LXIII/921/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r.

 

Okrągły Stół Edukacyjny

Okrągły Stół Edukacyjny

2013.01.30 12:00

We wtorek, 29 stycznia 2013 r., w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 zakończyły się trwające od kwietnia 2012 r. obrady Okrągłego Stołu Edukacyjnego.
 

Konsultacje dot. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Konsultacje dot. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

2012.12.12 09:56

W okresie od 12 grudnia do 27 grudnia 2012 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  prowadził z wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje projektu uchwały  w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

Konsultacje Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi [...] na rok 2013

Konsultacje Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi [...] na rok 2013

2012.12.07 12:41

Od 7 do 27 grudnia 2012 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadził konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013.
 

Konsultacje nowego systemu odbioru odpadów komunalnych w Krakowie

Konsultacje nowego systemu odbioru odpadów komunalnych w Krakowie

2012.11.22 16:25

W okresie od 21 listopada do 4 grudnia 2012 r. trwały prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa konsultacje społeczne dotyczące  projektów uchwał Rady Miasta Krakowa dotyczących nowego systemu odbioru odpadów komunalnych w Krakowie.

Konsultacje Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2013-2015

Konsultacje Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2013-2015

2012.11.19 15:27

W okresie od 19 listopada do 3 grudnia 2012 r. prowadzone były przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa w imieniu grupy radnych konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2013-2015.

Przygotowania do opracowania kolejnej edycji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Przygotowania do opracowania kolejnej edycji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

2012.10.22 10:24

Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK w związku z wdrożeniem prac zmierzających do opracowania kolejnej edycji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w okresie do 30 listopada 2012 r. przyjmowało opinie, uwagi oraz propozycje innych zadań, które powinny stanowić kontynuację i rozwinięcie realizacji celów operacyjnych zawartych w uchwale Rady Miasta Krakowa Nr LXXXVIII/1173/09 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2010–2012.

Konsultacje koncepcji odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego Krakowa

Konsultacje koncepcji odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego Krakowa

2012.10.18 09:30

12 listopada 2012 r. zakończyły się trwające od 18 października 2012 r. konsultacje społeczne zleconej przez Gminę Miejską Kraków „Koncepcji odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Pomoc dla repatrianta i jego rodziny - konsultacje społeczne

Pomoc dla repatrianta i jego rodziny - konsultacje społeczne

2012.10.11 13:00

25 października 2012 r. zakończyły się konsultacje uchwały w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie Miasta Krakowa.

Konsultacje Programu współpracy z NGO 2013

Konsultacje Programu współpracy z NGO 2013

2012.10.04 21:45

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Kolejny etap konsultacji programu „Zdrowy Kraków

Kolejny etap konsultacji programu „Zdrowy Kraków" na lata 2013-2015

2012.08.16 16:52

Urząd Miasta Krakowa przeprowadził z organizacjami, instytucjami oraz podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze zdrowia publicznego kolejny etap konsultacji w sprawie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków" na lata 2013-2015.

 

Konsultacje dotyczące ustanowienia użytku ekologicznego „Staw w Rajsku”

Konsultacje dotyczące ustanowienia użytku ekologicznego „Staw w Rajsku”

2012.07.26 15:40

Zakończyły się trwające od  27 lipca do 9 sierpnia 2012 r.  konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Staw w Rajsku”.
 

Konsultacje dotyczące ustanowienia pomników przyrody na trenie Krakowa

Konsultacje dotyczące ustanowienia pomników przyrody na trenie Krakowa

2012.07.26 14:28

Zakończyły się trwające od 27 lipca do 9 sierpnia 2012 r. konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody  na trenie Miasta Krakowa.

Wieloletni program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2014

Wieloletni program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2014

2012.06.11 14:30

Zakończyły się trwające od 11 do 30 czerwca 2012 r. konsultacje społeczne dotyczące  „Wieloletniego programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2014”.

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

2012.06.08 15:30

Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK w związku z wdrożeniem prac zmierzających do opracowania kolejnej edycji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego ogłosiło możliwość składania propozycji programów zdrowotnych do realizacji w latach 2013 – 2015 oraz propozycj innych zadań.

Konsultacje na temat zmiany granic Dzielnic Krakowa

Konsultacje na temat zmiany granic Dzielnic Krakowa

2012.05.23 15:30

Zakończyły się konsultacje z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w sprawie propozycji zmian granic Dzielnic Miasta Krakowa.

Konsultacje Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich 2012

Konsultacje Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich 2012

2012.04.16 12:20

Od 12 kwietnia do 14 czerwca 2012 r. trwały konsultacje Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich (WKIM) przeznaczonych do konsultacji społecznych (konsultacje ograniczone) 2012 rok.
 

Konsultacje dotyczące budownictwa mieszkaniowego

Konsultacje dotyczące budownictwa mieszkaniowego

2012.03.29 10:46

30 czerwca 2012 r. zakończły się rozpoczęte 29 marca 2012 r. konsultacje społeczne prowadzone przez Urząd Miasta Krakowa - Wydział Mieszkalnictwa dotyczące realizacji budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego, w szczególności w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, przy ulicy Jana Kantego Przyzby i ulicy Zalesie oraz ulicy Łazy w Krakowie.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016-2019

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016-2019

2012.02.22 15:07

6 kwietnia 2012 r. zakończyły się trwające od końca lutego 2012 r. konsultacje społeczne Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016-2019".
 

Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków”

Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków”

2012.02.10 09:55

Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK, prowadzące prace zmierzającyce do opracowania kolejnej edycji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków”, zakończyło 12 marca 2012 r. przyjmowanie składanych przez środowisko medyczne propozycji programów zdrowotnych do realizacji w latach 2013-2015.    Programy te powinny stanowić kontynuację i rozwinięcie realizacji celów operacyjnych zawartych w uchwałach Rady Miasta Krakowa dotyczących Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2004–2006, 2007–2009 oraz na lata 2010–2012.

Aleja Róż Plac Centralny - koncepcje rewitalizacji

Aleja Róż Plac Centralny - koncepcje rewitalizacji

2011.12.09 11:58

Zapraszamy  do zapoznania się z projektami, które wzięły udział w Konkursie architektoniczno-urbanistycznym, ideowym na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznej w osi Alei Róż i Placu Centralnego w Nowej Hucie.

Konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Rybitwy”

Konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Rybitwy”

2011.11.04 10:00

Zakończyły się trwające od 3 do 17 listopada 2011 r. konsultacje społeczne dotyczące ustanowienia użytku ekologicznego „Rybitwy”.

Konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

Konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

2011.11.03 13:48

W okresie od 3 do 17 listopada 2011 r. trwały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

Konsultacje programu współpracy GMK z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Konsultacje programu współpracy GMK z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

2011.10.06 13:59

19 października 2011 r. zakończyły się trwające od 6 października 2011 r.  konsultacje "Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012".
 

Konsultacje dotyczące Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Konsultacje dotyczące Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2011.10.04 09:50

Zakończyły się trwające od 3 do 27 października 2011 r konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 

Okrągły Stół Transportowy

Okrągły Stół Transportowy

2011.09.29 11:55

W okresie od 30 czerwca do 28 września 2011 r. w krakowskim Magistracie trwały obrady Okrągłego Stołu Transportowego. Do wspólnych rozmów przy okrągłym stole zasiedli przedstawiciele organizacji, fundacji, stowarzyszeń oraz reprezentanci Urzędu Miasta Krakowa i ZIKiT.

 

Rozbudowa ul. Wrobela

Rozbudowa ul. Wrobela

2011.09.26 14:50

10 października 2011 r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące opracowania projektu rozbudowy ul. Wrobela na odcinku od ul. Śliwiaka do pętli w Przewozie oraz budowy odcinka ulicy od pętli do rowu melioracyjnego Rączna w Krakowie poniżej przedstawiamy projekt tej inwestycji.

Konsultacje w sprawie lokalizacji pomnika Armii Krajowej

Konsultacje w sprawie lokalizacji pomnika Armii Krajowej

2011.09.06 12:00

30 września 2011 r. zakończyły się  pełne konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji pomnika Armii Krajowej w Krakowie.

Konsultacje dotyczące II etapu rozbudowy ul. Wrony

Konsultacje dotyczące II etapu rozbudowy ul. Wrony

2011.07.22 15:19

5 sierpnia zakończyły się konsultacje dotyczące rozbudowy ul. Wrony w Krakowie, z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia – II etap na odc. od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej”. 

Zmiana Statutu Miasta Krakowa

Zmiana Statutu Miasta Krakowa

2011.07.21 15:05

W ramach prac legislacyjnych nad zmianą Statutu Miasta Krakowa mieszkańcy mogli składać swoje opinie i uwagi do projektu uchwały w wyżej wymienionej sprawie.

 

Wstępny Katalog Inwestycji Miejskich 2011

Wstępny Katalog Inwestycji Miejskich 2011

2011.06.06 09:13

16 września 2011 r. zakończyły się konsultacje Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich przeznaczonych do konsultacji społecznych (konsultacje ograniczone) 2011 rok, w którym znalazły się  miejskie inwestycje planowane do zrealizowania w najbliższych latach w Krakowie.

Konsultacje społeczne dotyczące rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej

Konsultacje społeczne dotyczące rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej

2011.05.20 14:55

30 czerwca 2011 r. zakończyły się  organizowane przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie konsultacje społeczne dotyczące rozbudowy ulicy Kocmyrzowskiej na odcinku od ulicy Bulwarowej do granicy miasta.

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Placu Inwalidów w Krakowie z pomnikiem Orła Białego

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Placu Inwalidów w Krakowie z pomnikiem Orła Białego

2011.05.05 10:48

Zakończyły się organizowane przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania Placu Inwalidów w Krakowie z pomnikiem Orła Białego „Tym co walczyli o wolność Polski w latach 1939-1989 ” i parkingiem podziemnym.

 

Konsultacje społeczne dotyczące budowy połączenia drogowego ul. Reduty z ul. Ks. Jancarza

Konsultacje społeczne dotyczące budowy połączenia drogowego ul. Reduty z ul. Ks. Jancarza

2011.04.07 13:06

Dnia 6 maja 2011 r. zakończyły się prowadzone przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu konsultacje społeczne dotyczące budowy połączenia drogowego ul. Reduty z ul. Ks. Jancarza. 

Konsultacje społeczne dotyczące komunikacji miejskiej w Krakowie

Konsultacje społeczne dotyczące komunikacji miejskiej w Krakowie

2011.03.02 15:30

Zakończyły się trwające od końca lutego do 31 marca 2011 r. konsultacje społeczne mające na celu poprawę komunikacji zbiorowej w Krakowie.

 

Konsultacje w sprawie cmentarza w Podgórkach Tynieckich

Konsultacje w sprawie cmentarza w Podgórkach Tynieckich

2010.10.05 15:30

Zakończyły się konsultacje społeczne  dotyczące budowy Cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią.

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015

2010.09.09 15:50

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji.

Konsultacje społeczne w sprawie lokalizacji pomnika Armii Krajowej

Konsultacje społeczne w sprawie lokalizacji pomnika Armii Krajowej

2010.08.25 00:06

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące wyboru lokalizacji pomnika Armii Krajowej. Konsultacje przeprowadzono na portalu www.dialogspoleczny.krakow.pl w okresie od 2 do 24 sierpnia 2010 r.

Konsultacje społeczne dotyczące budowy wielokondygnacyjnych parkingów kubaturowych w Krakowie - PARKING PODZIEMNY „PLAC  BISKUPI”

Konsultacje społeczne dotyczące budowy wielokondygnacyjnych parkingów kubaturowych w Krakowie - PARKING PODZIEMNY „PLAC BISKUPI”

2010.08.19 10:20

Zakończono konsultacje społeczne organizowane przez Urząd Miasta Krakowa na temat budowy parkingu wielokondygnacyjnego  „PLAC BISKUPI”.

Konsultacje społeczne dotyczące budowy wielokondygnacyjnych parkingów kubaturowych w Krakowie - PARKING NAZIEMNY WIELOKONDYGNACYJNY „KORONA”

Konsultacje społeczne dotyczące budowy wielokondygnacyjnych parkingów kubaturowych w Krakowie - PARKING NAZIEMNY WIELOKONDYGNACYJNY „KORONA”

2010.08.19 10:10

Zakończono konsultacje społeczne organizowane przez Urząd Miasta Krakowa na temat budowy parkingu wielokondygnacyjnego „Korona”.

Konsultacje społeczne dotyczące budowy wielokondygnacyjnych parkingów kubaturowych w Krakowie -

Konsultacje społeczne dotyczące budowy wielokondygnacyjnych parkingów kubaturowych w Krakowie - "PARKING PODZIEMNY „OLIMPIJKA”

2010.08.19 10:00

Zakończono konsultacje społeczne organizowane przez Urząd Miasta Krakowa na temat budowy parkingu wielokondygnacyjnego  „OLIMPIJKA”.

Rozbudowa ciągu ulic Kijowskiej i Czarnowiejskiej

Rozbudowa ciągu ulic Kijowskiej i Czarnowiejskiej

2010.08.16 15:05

Przedmiotem inwestycji jest opracowywany na zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie projekt budowlany drogi i jej połączenia z istniejącym układem drogowym, przebudowy istniejących ulic w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, przebudowa i budowa chodników oraz ścieżek rowerowych, sieci towarzyszące drodze, czyli odwodnienie, oświetlenie oraz sygnalizacja świetlna, przebudowa sieci kolidujących z rozwiązaniami drogowymi oraz elementy ochrony środowiska.

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2010-2013

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2010-2013

2010.08.03 11:25

Projekt Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2010-2013 jest sporządzany z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego. Opracowany został w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy współudziale powołanego przez Marszałka Województwa Małopolskiego zespołu zadaniowego, w skład którego weszli specjaliści z dziedziny opieki nad zabytkami: przedstawiciele środowiska naukowego, służb konserwatorskich, instytucji kultury i władz samorządowych.

Konsultacje społeczne dot. przebudowy budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej

Konsultacje społeczne dot. przebudowy budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej

2010.08.02 08:30

Urząd Miasta Krakowa w dniach 30 czerwca – 30 lipca 2010 r. przeprowadził konsultacje społeczne z mieszkańcami Krakowa dotyczące przebudowy budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej, dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie.

Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

2010.07.27 11:22

Gmina Miasta Krakowa opracowała projekt aktualizacji dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe". Jest to dokument kierunkowy w zakresie planowania energetycznego na obszarze gminy w perspektywie 15 lat.

Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok

Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok

2010.07.22 14:39

Zakończono konsultacje społeczne projektu programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.


Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych trwających w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 21 lipca 2010 r. w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Miejskie Kraków z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.

Wybiegi dla psów

Wybiegi dla psów

2010.07.21 10:53

Do 7 kwietnia 2010 r. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zbierał opinie mieszkańców w sprawie miejsc i zasad funkcjonowania wybiegów dla psów. W efekcie, pierwszy wybieg powstał w południowej części Parku Lotników Polskich w Czyżynach.

Konsultacje społeczne w sprawie budowy Centrum Obsługi Inwestora

Konsultacje społeczne w sprawie budowy Centrum Obsługi Inwestora

2010.06.07 15:02

Centrum Obsługi Inwestora to nowoczesny administracyjno-biurowy budynek, który ma stanąć w Krakowie przy ulicy Centralnej (dzielnica Czyżyny na działkach nr 85/62, 85/66, 85/35, 248/1, 85/56 obr. 54 Nowa Huta) – naprzeciw budynku Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

„Program ochrony środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2010-2012 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2009 roku oraz perspektywą na lata 2013-2016”

„Program ochrony środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2010-2012 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2009 roku oraz perspektywą na lata 2013-2016”

2010.05.04 11:29

Zakończono konsultacje „Programu ochrony środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2010-2012 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2009 roku oraz perspektywą na lata 2013-2016”, który na zlecenie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa opracowała firma Eko-Log Sp. z o.o.

Rozbudowa ul. Chałubińskiego

Rozbudowa ul. Chałubińskiego

2010.04.15 09:44

21 kwietnia 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 43 na ul. Myślenickiej 112 o godz. 18.30 odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, dotyczące rozbudowy ul. Chałubińskiego na odcinku od ul. Kąpielowej do granic Miasta Krakowa (etap przygotowania inwestycji). 

Aneks do raportu na temat Krakowskiej Ekospalarni

Aneks do raportu na temat Krakowskiej Ekospalarni

2010.03.18 14:52

Aneks - Uzupełnienia i wyjaśnienia do Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko dla Przedsięwzięcia:"Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. Giedroycia w Krakowie" jako element projektu "Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie" sporządzony na podstawie Postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2009, nr sprawy: WS-04.WM.7627-484/09.

Kolejny etap konsultacji krakowskiej Ekospalarni

Kolejny etap konsultacji krakowskiej Ekospalarni

2009.11.13 12:00

W związku z udostępnieniem raportu o oddziaływaniu Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie na środowisko, Prezydent Miasta Krakowa wspólnie z Krakowskim Holdingiem Komunalnym w okresie od 12 listopada do 11 grudnia 2009 r. przeprowadził kolejny etap konsultacji społecznych dotyczących budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie przy ul. Giedroycia.

Projekt

Projekt "Programu tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice"

2009.09.30 12:12

Biuro Infrastruktury Miasta Urzędu Miasta Krakowa informuje, że na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków został opracowany projekt dokumentu "Programu tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu.

Konsultacje budowy linii Szybkiego Tramwaj do III Kampusu UJ

Konsultacje budowy linii Szybkiego Tramwaj do III Kampusu UJ

2009.09.28 12:11

Trwają prace projektowe związane z rozbudową ulic Grota Roweckiego – Bobrzyńskiego wraz z budową linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.

Nowy Plac Nowy

Nowy Plac Nowy

2009.09.21 07:48

Plac Nowy to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w przestrzeni publicznej Krakowa. W marcu 2009 roku Urząd Miasta Krakowa i Stowarzyszenie Architektów Polskich ogłosiły konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania przestrzennego placu Nowego. Spośród 25 projektantów zwyciężyła koncepcja Biura Projektów Lewicki Łatak.

Konsultacje społeczne w sprawie budowy Centrum Kongresowego wraz z przebudową ulic wokół Centrum

Konsultacje społeczne w sprawie budowy Centrum Kongresowego wraz z przebudową ulic wokół Centrum

2009.06.18 12:00

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 955/2009 z dnia 5 maja 2009r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiocie Budowy Centrum Kongresowego przy Rondzie Grunwaldzkim w Krakowie wraz z przebudową układu komunikacyjnego wokół Centrum Kongresowego 7 czerwca br.  zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące budowy Centrum Kongresowego.

 

Odpowiedzi na wszystkie zapytania, skierowane do Wydziału Inwestycji oraz uwagi i postulaty dotyczące konsultowanego projektu, kierowane przez mieszkańców Dzielnicy VIII, instytucje, firmy i stowarzyszenia, zarówno w czasie spotkań i dyżurów konsultacyjnych, na forum internetowym,  jak i w formie pisemnej znajdują się na Forum Dialogu Społecznego oraz w zakładce pliki do pobrania.
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych jest już gotowy i zgodnie z Zarządzeniem Nr 1079/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie koordynacji procesu konsultacji społecznych prowadzonych przez komórki organizacyjne UMK i miejskie jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację inwestycji i projektów miejskich zostanie w najbliższym czasie przedstawiony Komitetowi Sterującemu ds. Konsultacji Społecznych, Prezydentowi Miasta Krakowa, Radzie Miasta Krakowa i opublikowany na stronach Dialogu Społecznego.

 

fot. Centrum Kongresowe, koncepcja: Ingarden & Ewy - Architekci, Kraków; Arata Isozaki & Assiociates, Tokyo.

Społeczne Forum Konsultacyjne

Społeczne Forum Konsultacyjne

2008.12.15 14:21

Reprezentanci Strony Społecznej, przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa oraz eksperci przez ponad dwa miesiące pracowali nad nowoczesnym, zgodnym z prawem unijnym systemem gospodarki odpadami oraz zasadami konsultacji społecznych przy lokowaniu inwestycji uciążliwych dla lokalnych społeczności.

Obrady Społecznego Forum Konsultacyjnego trwały od 3 października 2008r. do 12 grudnia 2008r.