Miejskie Centrum Dialogu
login: hasło: login
Jeżeli nie masz konta to zarejestruj się
Strona głównaAktualnościMultimediaForumO CentrumKontakt
Tak prowadzimy konsultacje !
Katalog Inwestycji Miejskich Wybranych Do Pełnych Konsultacji Społecznych

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym  Katalogiem Inwestycji Miejskich wybranych do pełnych konsultacji społecznych.

Katalog Inwestycji Miejskich wybranych do pełnych konsultacji społecznych (KIM) został opracowany na podstawie § 3 ust. 7 Uchwały Rady Miasta Krakowa XLI/502/08 z dnia 23 kwietnia 2008 roku z późn. zm. oraz § 2 ust. 1 pkt 2) Zarządzenia nr 994/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Konsultacji Społecznych.

W dniach 16 maja – 4 lipca 2013 roku odbyły się ograniczone konsultacje społeczne pozwalające na wstępne rozeznanie nastawienia mieszkańców Krakowa wobec planowanych inwestycji miejskich zawartych we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich na rok 2013 (WKIM 2013). Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych WKIM 2013 był Wydział Rozwoju Miasta UMK koordynujący proces konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Kraków. Ograniczone konsultacje społeczne Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich na rok 2013 r. zostały przeprowadzone za pomocą następujących narzędzi dialogu społecznego:

  • serwis internetowy www.dialoguj.pl,
  • punkt konsultacyjny podczas Festiwalu Nauki na Rynku Głównym,
  • konsultacje z Radami Dzielnic – uchwały Rad Dzielnic,
  • formularze ankiet.
     

Po zakończeniu konsultacji społecznych WKIM 2013, Wydział Rozwoju Miasta UMK opracował „Raport końcowy z konsultacji społecznych Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich (konsultacje ograniczone) 2013 rok”, którego wyniki posłużyły opracowaniu niniejszego Katalogu Inwestycji Miejskich.

Na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2013 roku Komitet Sterujący ds. Konsultacji Społecznych, na podstawie wyników konsultacji społecznych ograniczonych (inwestycje o najbardziej negatywnym postrzeganiu – „Raport końcowy z konsultacji społecznych Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich na rok 2013 rok”), dokonał kwalifikacji inwestycji do Katalogu Inwestycji Miejskich w powiązaniu ze:

  • znaczeniem danej inwestycji dla rozwoju Miasta,
  • rodzajem oraz stopniem wpływu inwestycji na dany obszar.


Zobacz:
 


Wcześniej obowiązujące Katalogi Inwestycji Miejskich: