Miejskie Centrum Dialogu
login: hasło: login
Jeżeli nie masz konta to zarejestruj się
Strona głównaAktualnościMultimediaForumO CentrumKontakt
Rozmawiamy o planowanych inwestycjach !
Forum na rzecz czystego powietrza
Działania realizowane next Forum na rzecz czystego powietrza

Miejskie Centrum Dialogu udostępnia nagrania w formie audio z dotychczas odbytych debat merytorycznych Forum Na Rzecz Czystego Powietrza oraz związane z nimi prezentacje omawiane podczas dotychczas odbytych Spotkań.

 

Spotkanie dnia 4 lutego 2016 r. - Inauguracja

- nagranie audio

 

Spotkanie dnia 11 lutego 2016 r. - I debata merytoryczna  - Problematyka niskiej emisji, w jej trakcie został m.in. omówiony system dopłat do wymiany pieców węglowych i zagadnienia związane z pomocą osobom najuboższym przy ich wymianie.

- nagranie audio

 

Spotkanie dnia 18 lutego 2016 r. - II debata merytoryczna - Zagadnienia związane z transportem i jego wpływem na jakość powietrza, debata nosiła tytuł: ”Działania Miasta możliwe do realizacji w perspektywie krótkoterminowej i w oparci u o istniejące ramy legislacyjne takie jak np. działania redukujące ruch samochodów czy weekendowe przewietrzanie Miasta”.

- nagranie audio

 

Spotkanie dnia 25 lutego 2016 r. - III debata merytoryczna - Problematyka niskiej emisji, debata dotyczyła  m.in. usprawnienia systemu kontroli palenia odpadów w tym także przygotowania się do kontroli po roku 2019.

- nagranie audio

 

Spotkanie dnia 3 marca 2016 r. -  IV debata merytoryczna  - Spotkanie było kontynuacją debaty dotyczącej zagadnień związanych z transportem i jego wpływem na jakość powietrza, zostały omówione działania Miasta, możliwe do podjęcia w perspektywie krótkoterminowej takie jak: działania redukujące ruch samochodów, weekendowe przewietrzanie Miasta, omówienie instrumentów wzmacniających działania restrykcyjne, integracja taryf, wzmocnienie atrakcyjności transportu zbiorowego, wprowadzenie zmian dotyczących prędkości na ulicach.

- nagranie audio

 

Spotkanie dnia 10 marca 2016 r. -  V debata merytoryczna  - Edukacja w zakresie ochrony powietrza

- nagranie audio

 

Spotkanie dnia 17 marca 2016 r. -  VI debata merytoryczna  - kontynuacja debaty, dotyczącej zagadnień, związanych z transportem i jego wpływem na jakość powietrza oraz wpływ prędkości samochodów na emisję zanieczyszczeń, hałas i bezpieczeństwo.

- nagranie audio

 

Spotkanie dnia 24 marca 2016 r. -  VII debata merytoryczna  - debata dotycząca możliwości wprowadzenia uchwały antysmogowej na terenie Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem gmin z Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, założenia uchwały antysmogowej w oparciu o standardy emisyjne dla kotłów, programy wsparcia w procesachograniczania niskiej emisji. 

- nagranie audio

 

Spotkanie dnia 31 marca 2016 r. -  VIII debata merytoryczna  - kontynuacja debaty poświęconej zagadnieniom związanym z transportem i jego oddziaływaniem na jakość powietrza w tym wpływem prędkości samochodów na emisję zanieczyszczeń, hałas i bezpieczeństwo.

- nagranie audio

 

Spotkanie z dnia 7 kwietnia 2016r. - IX debata merytoryczna -  debata zamykająca cykl spotkań w zakresie niskiej emisji,  podsumowująca dotychczasową pracę zespołu roboczego poświęconą wyżej wymienionemu tematowi.

- nagranie audio

 

Spotkanie z dnia 21 kwietnia 2016r. - X debata merytoryczna - spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z transportem i jego oddziaływaniem na jakość powietrza, omówienie jakości dzisiejszych buspasów oraz możliwości rozwoju sieci buspasów w przyszłości

- nagranie audio

 

Spotkanie z dnia 5 maja 2016r. - XI debata merytoryczna - debata zamykająca cykl spotkań w zakresie transportu,  podsumowująca dotychczasową pracę zespołu roboczego poświęconą wyżej wymienionemu tematowi.

- nagranie audio

 

Spotkanie z dnia 12 stycznia 2017r. - XII debata merytoryczna - spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania Miasta poświęcone problematyce ograniczania niskiej emisji, podjęte w 2016 r.

- nagranie audio

 

W dziale Aktualne konsultacje znajdują się wszystkie dotychczasowe prezentacje multimedialne omawiane podczas odbytych do tej pory debat.

 

Inauguracja - materiał prasowy